Historie

Fredrikstad Energi har en lang og innholdsrik historie som strekker seg over mer enn 100 år.

Den første lyspæren i Norge ble tent på Lisleby Bruk i 1877. Noen år senere, kun et steinkast unna, begynner Fredrikstad Energi sin historie. Konsernet har drevet virksomhet i Fredrikstad-regionen i over 100 år, og opp gjennom årene har store og små begivenheter vært med på å forme Fredrikstad Energi til den virksomheten det fremstår som i dag. 

 

 

 

2013

En større omprofilering av morselskapet gjennomføres, og konsernet går nå under det fulle navnet Fredrikstad Energi. Tiltak i denne forbindelse er ny logo, nye nettsider, nye skilt og kjøp av EL-bil. Datterselskapene Follo Energi og MAIK gjennomgår samme endring med ny logo og hjemmeside. 

 

 

2007

Datterselskapet EnergiTeknikk AS blir fusjonert med Norsk Enøk og Energi AS (NEE). Dette selskapet har nå hovedkontor i Drammen og avdelingskontorer flere steder på Østlandet, blant annet i Fredrikstad.

 

 

2003 – 2006

Konsernet gjennomgår store endringer ved at flere virksomheter blir avviklet og/eller sammenslått til større enheter. Spesielt nevnes hendelsen i 2006 der alle Fredrikstad Energi selskapene innen montasje og installasjon samles til en enhet, datterselskapet Nettpartner.  I den samme perioden blir også alle tjenesteytende funksjoner, med unntak av eiendomsdrift av egne bygg, samlet i datterselskapet MAIK AS.

 

 

2002

Konsernet gjennomfører en navneendring og blir hetende Fredrikstad Energi AS. Forkortelsen på dette navnet blir «FEAS», og det er dette navnet som blir brukt inntil neste navneendring i 2013. 

 

 

2000 - 2001 

Fredrikstad Energiverk AS gjennomfører flere betydelige oppkjøp av ulike virksomheter som blir innlemmet i organisasjonen. Disse oppkjøpene omfattet følgende energiverk på Østlandet og Vestlandet: Røyken Energiverk AS, Follo Energiverk AS, Nesodden Energi AS og Askøy Energi AS. Andre virksomheter innenfor installasjon- og montasjevirksomhet blir også kjøpt opp.

 

 

1999 

Fredrikstad EnergiSalg AS blir solgt til Vattenfall Norge AS. I dag er Fredrikstad EnergiSalg AS et heleid datterselskap i Hafslund-konsernet. 

 

 

1998 

Fredrikstad Energiverk AS omdannes til et konsern bestående av et «morselskap» og tilhørende «datterselskaper». Den omfattende omdanningen fører til at Fredrikstad Energi AS blir konsernets morselskap, og Fredrikstad EnergiNett AS, Fredrikstad EnergiMontasje AS, Fredrikstad EnergiSalg AS og Fredrikstad EnergiTeknikk AS blir datterselskap.

 

 

1995 

Fredrikstad Interkommunale E-verk omdannes til aksjeselskap. Eierne av dette selskapet er Fredrikstad Kommune (92,5%) og Hvaler Kommune (7,5%).

 

 

1990 

Hvaler Energiverk innlemmes i Fredrikstad Interkommunale E-verk. 

 

 

1966 

Fredrikstad Energi blir et interkommunalt energiverk.

E-verkene i Fredrikstad, Glemmen, Kråkerøy, Borge og Rolvsøy kommune blir slått sammen til et felles selskap og får navnet «Fredrikstad Interkommunale E-verk».

 

 

1895 

Forløperen til Fredrikstad Energi, A.S. Fredrikstad Gas- & Eletricitetsværk ble konstituert og begynte driften i 1896.