Organisasjon

Organisasjonskartet viser en enkel oversikt over hvordan

konsernet Fredrikstad Energi er bygd opp.