Fredrikstad Energi søker fremtidsrettet CFO

Fredrikstad Energi søker fremtidsrettet CFO

Arbeidsgiver - Fredrikstad Energi AS
Stillingstittel - Chief Financial Officer
Søknadsfrist - 1. november
Varighet - Fast

 

Energibransjen blir truffet av den fjerde industrielle revolusjon med stor kraft. Vi er midt i utrullingen av smarte strømmålere, elhub er under utvikling, det blir stadig flere private produsenter av sol- og vindenergi, batteriløsninger blir billigere, effektkrevende utstyr blir mer vanlig og bilparken blir elektrifisert. Samtidig ser vi at digitale løsninger utfordrer tradisjonelle forretningsmodeller og med økende endringshastighet er partnerskap avgjørende for å lykkes med å skape innovativ og lønnsom forretning. 

 

Vi søker derfor etter en fremtidsrettet Chief Financial Officer som kan skape verdier gjennom virksomhetsstyring, forretningsutvikling, partnerskap, strategiske investeringer og oppkjøp. Rollen vil inngå i konsernledelsen til Fredrikstad Energi, et konsern med 120 medarbeidere og en samlet omsetning på 760 millioner kroner.

 

Sentrale arbeidsoppgaver

  • Gi råd og utarbeide nødvendig rapportering til konsernsjef 
  • Oppdatere og tilpasse konsernets økonomiske langtidsmodell 
  • Være rådgiver for konsernledelsen med hensyn til valg av finansieringsløsninger og holde oversikt på utviklingen i relevante makroøkonomiske størrelser
  • Være konsernets kontaktledd mot finansmiljøer og finansielle aktører og ha ansvar for ekstern finansiell rapportering
  • Utarbeide strategien for porteføljestyring i konsernet
  • Følge opp konsernets investeringsportefølje
  • Jobbe målrettet med å styrke økonomikompetansen i konsernet og tiltrekke relevante samarbeidspartnere
  • Sikre god risikostyring i konsernet 
  • Lede arbeidet med fusjoner & oppkjøp

Vi tror riktig kandidat har en mastergrad med relevant fagkrets innenfor økonomi og finans, gjerne med tillegg som autorisert finansanalytiker. Du har erfaring fra børsnotert selskap og kan vise til resultater i tidligere jobber. Du evner å samarbeide med andre fagområder for å skape verdier og utvikle konkurransedyktige og banebrytende strategier og partnerskap. Du har god forretnings- og økonomiforståelse, har analytiske evner og skaper tillit både hos eiere, långivere og internt blant ansatte. Vi tror du er ambisiøs både på egne og på konsernets vegne.

Som medlem av konsernledelsen definerer du suksess ift. helheten og du opptrer i tråd med våre konsernverdier som er fremtidsrettet, pålitelig og kompetent. Nettverket og kunnskapen din omsetter du til fremtidsrettede og bærekraftige løsninger for konsernet.
 
Stillingen rapporterer til konsernsjef i Fredrikstad Energi. Arbeidssted er Fredrikstad. 

Vi kan tilby konkurransedyktig lønn og gode pensjons- og forsikringsordninger. Om du vil være med å forme fremtidens Fredrikstad Energi med oss, så investerer vi i deg tilbake i form av både personlig og faglig utvikling og du vil ta del i konsernets lederutviklingsprogram.

Spørsmål om stillingen kan rettes til;

Einar Undseth, FreedomConsulting AS (rekrutterer), mob: 913 22 791
Hilde Bekkevard, Leder for HR, mobil 920 32 092
Trond V. Andersen, Konsernsjef, mobil 414 49 439

Klikk her for å sende søknad med CV;
https://www.finn.no/job/management/ad.html?finnkode=105608126

Fredrikstad Energi jobber hver dag for å være steget foran. Vi drifter et av Norges mest effektive strømnett under merkenavnet Norgesnett og har tatt en ledende rolle på distribusjon av strøm og utvikling av lokal strømforsyning. Datterselskapet Smart Energi er Norges ledende leverandør av solceller til privatmarkedet og utvikler bærekraftige og smarte strømtjenester. Datterselskapet Maik er Norges største leverandør av måling, avregning og innfordring i energibransjen. Konsernets mål er å restrukturere nettbransjen gjennom oppkjøp og fusjoner, og samtidig levere den beste kundeopplevelsen i energimarkedet. Vårt viktigste aktivum for å nå disse ambisiøse målene er kompetente og engasjerte ansatte.